Properes Activitats

2016-09-27 10:53

- el 9 d'octubre, participarem en l'ofrena floral al insigne vehí Ignasi Iglesies

- El dia 10 d'octubre, tenim previst organitzar una confèrencia a carreg del soci Xavier Hernández sobre l'història de Comisiona Obreres a Pegaso